Informace

BLOKOVÁ VYJÍMKA - v odvětví motorových vozidel

Potvrzení o pokračování záruky v případě opravy neautorizovaným servisem v záruční době

S účinností od 1.6.2010 upravují v rámci evropských právních předpisů trh s automobilovými opravami, prodejem náhradních dílů a servisem na území Evropské unie dva základní právní nástroje, a to konkrétně:

  • Nařízení Komise ( EU ) č. 461/2010, o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel
    a
  • na navazující doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla

Úkolem a smyslem přijetí těchto právních nástrojů bylo ZARUČIT SPOTŘEBITELŮM PŘÍSTUP K PLNÉMU ROZSAHU NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO JEJICH AUTOMOBILY A SVOBODNOU VOLBU SERVISU, ve kterých chce svůj automobil opravit a servisovat, a to I BĚHEM ZÁRUČNÍ DOBY!!

S ohledem na tyto právní předpisy je tedy možné i v záruční době zvolit:

  • k pravidelným prohlídkám, servisu a opravám automobilu JAKÝKOLIV AUTOSERVIS, který dodržuje postup a rozsah prací předepsaných výrobcem , a to včetně předepsaných náhradních dílů
  • pro provedení opravy jakýkoliv NÁHRADNÍ DÍL SROVNATELNÉ KVALITY, přičemž za srovnatelnou kvalitu se považuje taková kvalita, aby nepoškodila pověst autorizované sítě servisů. Díl odpovídající kvality se však neposuzuje podle původně instalovaného dílu, ale podle dílů kvalitně srovnatelných s konkrétním sortimentem náhradních dílů, které dodávají výrobci automobilů svým autorizovaným servisům, a také díly ekonomického sortimentu výrobce vozidla.

Bez ztráty záruky proto můžete servisovat svá nová auta v našem servisu, který je technicky a odborně připraven pro realizaci údržby a oprav dle servisních úkonů předepsaných výrobcem vozidla dle stanovených servisních intervalů, a to s díly v originální výrobní kvalitě nebo kvalitativně srovnatelnými náhradními díly

Autoservis Šimek Teplice | IČ: 64690393 | Pražská 117, Teplice – Prosetice
+420 417 533 003 | +420 604 816 709 - pneuservis | +420 607 254 536 | +420 602 434 657 | auto.simek@seznam.cz

O cookies

phone +420 607 254 536     phone +420 602 434 657     phone +420 604 816 709 - pneuservis